MOZPO NSZZ „Solidarność” w Piszu

ZAPRASZAM członków związku na spotkanie z Burmistrzem Pisza dnia 15 listopada WTOREK 2016r. o godz.1400 w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Piszu ul.Gizewiusza5. Temat;Reforma oświaty w Polsce,funkcjonowanie szkół w Gminie Pisz. Zachęcam do udziału i przygotowania propozycji w powyższym zakresie. MOZPO NSZZ Solidarność w Piszu nie otrzymała żadnych informacji , propozycji od organu prowadzącego jakim jest Gmina Pisz w sprawie ewentualnych zmian w funkcjonowaniu NASZYCH SZKÓŁ. Pozdrawiam Mirek Zduńczyk.