MOZPO NSZZ „Solidarność” w Piszu

Koleżanki i Koledzy Związkowcy,
Pracownicy polskiej oświaty,
Sympatycy Związku!

Rozpoczęliśmy ważne dla wszystkich pracowników polskiej szkoły działania.
Ich celem jest waloryzacja wynagrodzenia i odstąpienie od niekorzystnych zmian
w prawie oświatowym.
Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że tylko wspólny wysiłek i współpraca
dają szansę na sukces.

Zapraszamy wszystkich do współpracy.
Wszystkich, którym leży na sercu dobro oświaty.

Spotkajmy się w dniu 15 września 2018 r. o godz. 12:00 przed gmachem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Będziemy manifestować nasze niezadowolenie z wyników negocjacji z MEN w sprawach dotyczących oświaty.

Serdecznie zapraszamy do czynnego wsparcia naszych działań!

w imieniu Krajowej Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność”:

Ryszard Proksa
przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”