MOZPO NSZZ „Solidarność” w Piszu

Monthly Archives: Październik 2015

ZAPRASZAMY
na spotkanie w dniu 21.10.2015r /środa/ o godz.16:00 w Szkole Podstawowej nr 2 w Piszu

w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli./ Solidarność i ZNP.

Wyjazd do Warszawy w dniu 14 października 2015

(środa) o godz. 7:00 , parking przy „Baszcie”


Jeszcze raz zwracam się z gorącym apelem o pełne zaangażowanie i liczny udział w manifestacji w Warszawie 14 października br. Dziś Prezydium KK NSZZ „Solidarność” uwzględniło nasz wniosek o sfinansowanie kosztów przejazdu. Rozliczeń należy dokonywać za pośrednictwem swoich Zarządów Regionów. Zadbajmy, aby wśród uczestników manifestacji widoczna była „Solidarność” – jak najwięcej symboli naszego Związku w różnych widocznych formach.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z ZNP manifestacja zaplanowana jest w godzinach 13.00 – 15.30. Jednak, jak się dowiadujemy, rząd zmienił godzinę rozpoczęcia uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W związku z tym możliwe jest przesunięcie godziny rozpoczęcia manifestacji na 12:00.
Poinformujemy o tym w odrębnym komunikacie.

Ze związkowym pozdrowieniem

Ryszard Proksa

 komunikat po spotkaniu ZNP i  KSOiW NSZZ „Solidarność”

Warszawa, 29.09.2015 r.

We wtorek, 29 września br. odbyło się spotkanie kierownictwa dwóch nauczycielskich związków zawodowych – Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Tematem spotkania była wspólna manifestacja pracowników oświaty 14 października w Warszawie.

Spotkanie miało miejsce w warszawskiej siedzibie ZNP. Uczestniczyli w nim ze strony:

–  oświatowej „Solidarności” – Ryszard Proksa, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, Teresa Misiuk, zastępca przewodniczącego oraz Lech Ordon i Andrzej Piegutkowski, członkowie Prezydium.

– ZNP – Sławomir Broniarz, prezes ZNP oraz wiceprezesi ZG ZNP Krzysztof Baszczyński  i Grzegorz Gruchlik.

Podczas spotkania omówiono sprawy związane z organizacją i przebiegiem manifestacji.

Uczestnicy spotkania ustalili, że:

– wspólna manifestacja rozpocznie się w Dniu Edukacji Narodowej o godz. 13.00 przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów;

– wezmą w niej udział nauczyciele i pracownicy oświaty z całej Polski;

– przedstawiciele manifestujących złożą w Kancelarii Premiera petycję ze wspólnymi postulatami adresowaną do pani premier Ewy Kopacz;

– w ramach wspólnej akcji pojawi się jeden plakat informujący o manifestacji;

– każdy związek przygotuje swoje transparenty z hasłami i bannery;

– wystąpienia przedstawicieli nauczycielskich związków zawodowych będą miały miejsce na wspólnej platformie ustawionej przed wejściem głównym do Kancelarii Premiera;

– organizatorami manifestacji będą – od strony formalnej – dwa oświatowe związki zawodowe.

Podczas spotkania poruszono również kwestię możliwości zorganizowania wspólnego strajku pracowników oświaty.

Wspólne postulaty:

– zwiększenie nakładów na edukację,

– podwyżki dla pracowników oświaty,

– przeciwdziałanie prywatyzacji edukacji i zahamowanie procesu łamania prawa przez niektóre samorządy prowadzące szkoły.

 

Ryszard Proksa

Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

 

Sławomir Broniarz

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego