MOZPO NSZZ „Solidarność” w Piszu

Monthly Archives: Sierpień 2018

Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
z obrad Prezydium Rady KSOiW oraz ze spotkania z minister edukacji Anną Zalewską
w Warszawie 22 sierpnia 2018 r.

Spotkanie przedstawicieli Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z minister Anną Zalewską w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się z inicjatywy szefowej resortu. Przed spotkaniem członkowie Prezydium omówili najpilniejsze i najważniejsze problemy, które należy przedstawić minister Annie Zalewskiej. Zdecydowano, że podczas spotkania w MEN powinny być bezwzględnie poruszone tematy, zawarte w liście najważniejszych postulatów, które sformułowała KSOiW NSZZ „Solidarność” po spotkaniu delegatów Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z premierem Mateuszem Morawieckim, które odbyło się 7 sierpnia w Gdańsku. Ta lista została wysłana do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Continue reading