MOZPO NSZZ „Solidarność” w Piszu

Monthly Archives: Grudzień 2018

Dlaczego „Solidarność” żąda odwołania Anny Zalewskiej z funkcji ministra edukacji?

 

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz oświatowe sekcje regionalne 10 grudnia we wszystkich miastach wojewódzkich organizują konferencje prasowe pod hasłem „Związkowe votum nieufności dla minister Zalewskiej”, na których przedstawione zostaną powody żądania odwołania Anny Zalewskiej ze stanowiska ministra edukacji.

Przypomnijmy, że 17–18 maja 2018 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim podczas WZD KSOiW NSZZ „Solidarność” delegaci przyjęli stanowisko, w którym czytamy: Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w wyniku dogłębnej analizy obecnej sytuacji stwierdza, że straciło zaufanie do ministra edukacji narodowej w osobie Anny Zalewskiej. Uważamy, że obecnie prowadzony dialog ze związkami zawodowymi jest pozorowany! Delegaci WZD zwrócili się do premiera RP o odwołanie Anny Zalewskiej z funkcji ministra edukacji narodowej.

Cztery miesiące później (15 września) związkowcy z „Solidarności” swój protest przeciwko polityce minister Anny Zalewskiej zademonstrowali na ulicach przed budynkiem MEN.

Dzisiaj rozgoryczenie i frustracja nauczycieli osiągnęły apogeum, dlatego pracownicy oświaty z „Solidarności” przypominają „grzechy” minister Zalewskiej.

 

  1. Brak, zapowiadanych jeszcze w kampanii wyborczej, godnych podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli.

Od 2012 roku (poza symboliczną waloryzacją w 2017 roku) do 1 kwietnia 2018 roku nie było podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli. Podwyżka płac w wysokości 5,35 proc. (średniorocznie 4 proc.) przyznana nauczycielom w br. nie rekompensuje dysproporcji, jakie powstały w stosunku do wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, który wyniósł ok. 20 proc. W 2019 roku nauczyciele otrzymają drugą transzę podwyżek wynagrodzeń w wysokości 5 procent. Uwzględniając inflację, wzrost wynagrodzeń wyniesie zaledwie 2,7 procent. 2900, 20 zł – tyle wynosi od kwietnia 2018 roku kwota bazowa służąca do obliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli. W 2019 roku wzrośnie ona o 146,01 zł.

Jeszcze w 2007 roku średnioroczne wynagrodzenie, jakie nauczyciele dyplomowani otrzymywali co miesiąc, stanowiło 127,70 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, by w 2013 roku osiągnąć 137 proc. tego wskaźnika. Niestety od tego momentu zaczyna się drastyczny zjazd w dół: w 2016 roku – 123,55 proc., w 2017 roku – 118,58 proc.

Continue reading