MOZPO NSZZ „Solidarność” w Piszu

admin

Drugą Pielgrzymkę NSZZ „Solidarność” regionu warmińsko-mazurskiego do Głotowa zwieńczyła msza święta w tamtejszym Sanktuarium Najświętszego Sakramentu i Męki Pańskiej. Przewodniczył jej arcybiskup Józef Górzyński, metropolita warmiński.

Po mszy poczty sztandarowe i delegacje przeszły przed krzyż, upamiętniający błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę. Tam odsłonięto głaz upamiętniający patrona Solidarności.

KOMUNIKAT
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
z obrad Prezydium Rady KSOiW w dniu 5 marca 2018 r.

Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” ponowiło żądanie podjęcia niezwłocznych negocjacji w sprawie podwyższenia uposażeń i uproszczenia systemu płac nauczycieli oraz jego skorelowania z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Członkowie Prezydium negatywnie zaopiniowali projekt kryteriów oceny pracy nauczyciela.

W związku z nieujęciem w harmonogramie II etapu prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty kwestii nowego systemu wynagradzania nauczycieli Prezydium KSOiW oczekuje pilnego spotkania w tej sprawie z minister Anną Zalewską. NSZZ „Solidarność” proponuje oprócz znaczącego wzrostu płac w oświacie powiązanie systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych we wszystkich typach szkół i placówek z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.
Wystąpienie do MEN w sprawie podjęcia negocjacji w sprawie płac jest konsekwencją braku odpowiedzi na Stanowisko Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z dnia 14 lutego br.
W stanowisku tym Prezydium KSOiW wyraziło stanowczy sprzeciw wobec braku postępów w negocjacjach płacowych, zwłaszcza w kwestii zmiany systemu wynagrodzeń nauczycieli uzależnionego od średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
– Wzywamy Ministerstwo Edukacji Narodowej do konstruktywnego dialogu ze stroną związkową. W przypadku braku satysfakcjonujących efektów negocjacji w terminie do 30 kwietnia 2018 r. nasz Związek podejmie czynną akcję protestacyjną – podkreślił przewodniczący KSOiW Ryszard Proksa. Continue reading

4.03.2018 r. o godz. 10 w Węgorzewie w Kościele pw. Św. Piotra i Pawła odbyła się msza w intencji Żołnierzy Wyklętych z udziałem wojewody warmińsko -mazurskiego. Po mszy była kwesta na budowę pomnika Niepodległości i Suwerenności w Węgorzewie oraz prelekcja z IPN.

ZAPRASZAMY DO GALERII

Mirosław Zduńczyk

Proszę o przeprowadzenie wyborów w Kołach do końca lutego- ostateczny termin!!!.Jako Międzyzakładowa Komisja Wyborcza w Piszu możemy przyjechać i pomóc w dokonaniu wyborów. Wybory do Prezydium MKO MOZPO NSZZ :Solidarność; w Piszu odbędą się 15.03. 2018r . /CZWARTEK/ w 1 LO w Piszu ul. Sikorskiego1. MOZPO NSZZ;S;w Piszu obejmuje swoją działalnością Powiat Piski i liczy na dzień dzisiejszy 134 członków w 13 Kołach mających 20 delegatów do wyborów w kadencji 2018-2022r . Proszę przesłać dokumenty wyborów w Kołach ponieważ muszę zawiadomić delegatów w ciągu 14 dni o w/w terminie. Pozdrawiam Mirosław Zduńczyk.