MOZPO NSZZ „Solidarność” w Piszu

admin

Uroczyste obchody XXXV-lecie powstania Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania  NSZZ „Solidarność” w Olsztynie. Obchody odbyły się 7 października 2016 r. w sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Olsztynie. Działaczom-pracownikom z Międzyszkolnej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” w Piszu zostały wręczone nagrody, odznaczenia i wyróżnienia.

Odznaką Srebrną Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania za zasługi dla NSZZ „Solidarność” otrzymali: Ewa Werra –Obiedzińska – SP nr 1 w Piszu, Dorota Gajda i Halina Kadelska  GZS w Piszu, Katarzyna Kuczewska – PPPP w Piszu, Małgorzata Jabłońska – ZSK w Piszu, Lech Gromadzki – SP  Biała Piska, Sławomir Szydłowski i Andrzej Lewandowski – I LO w Piszu, Robert Iłowiecki – ZS nr 1 w Piszu.

Odznakę Złotą  Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania otrzymali: Szymon Werra SP nr 1 w Piszu, Mirosław Zduńczyk ZSZ z B.P. w Piszu.

Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla Oświaty i Wychowania otrzymali: J Górska – Przedszkole w Piszu, Katarzyna Kuczewska – PPPP w Piszu,  Robert Iłowiecki – ZS nr 1 w Piszu, A Zabielska Gimnazjum Biała Piska.

Przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania  NSZZ „Solidarność” w Olsztynie Bożena Kowalska podziękowała zasłużonym działaczom Antoniemu Zabielskiemu i Mirosławowi Zduńczykowi  za wieloletnie przewodniczenie MOZPO NSZZ „Solidarność” w Piszu w myśl zasady „jedni drugich – wspólnie ciężary noście”.

ZAPRASZAMY DO GALERII

Mirosław Zduńczyk

Zapraszam w piątek, 13 maja 2016r. do Zespołu Szkół Katolickich w Piszu na kolejne spotkanie z cyklu PRZYSTANEK HISTORIA organizowane przez Delegaturę IPN w Olsztynie.

Z poważaniem – Waldemar Brenda

Zapraszam na Przystanek Historia w Piszu z udziałem prokuratora Stefana Śnieżko, nadzorującego w latach dziewięćdziesiątych  śledztwo katyńskie.

Spotkanie odbędzie się 22 kwietnia 2016r. w Zespole Szkół Katolickich w Piszu o godz. 18.00

 

 

Z poważaniem – Waldemar Brenda

w dniu 07.04.2016 r. (czwartek) o godz. 15:30
w ZSO w Piszu, ul. Sikorskiego 1

Porządek Zebrania:
1. Otwarcie WCZ MOZPO NSZZ „Solidarność” w Piszu /Przewodniczący/ Mirosław Zduńczyk.
2. Zatwierdzenie porządku zebrania. /Przewodniczący/ Mirosław Zduńczyk.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta /Przewodniczący/ Mirosław Zduńczyk (głosowanie jawne, większością głosów).
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej /Przewodniczący Zabrania/.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Prezydium MKO.
– Przewodniczący Mirosław Zduńczyk;
– Sprawozdania Skarbnika – Dorota Gajda;
– Sprawozdania Komisji Rewizyjnej – Ewa Obiedzińska-Werra.
6. Podjęcie Uchwał w powyższych sprawach:
– sprawozdania Przewodniczącego, Skarbnika, Komisji Rewizyjnej;
– Absolutorium dla MKO MOZPO NSZZ „S” w Piszu za 2015 r.
7. Informacja dotycząca propozycji Prezydium MKO w sprawach finansowych:
– rozwój i promocja związku / Dzień Komisji Edukacji Narodowej – 14 X 2016. Ustalenie kwoty dofinansowania/;
– szkolenia związkowe /Kodeks Pracy, SIP, Mobbing, Skarbnik, Ogólnozwiązkowe, dot. rozwoju/;
– imprezy kulturalne /Dzień Nauczyciela, teatr, wycieczka/.
8. Sprawy różne: prawnik w Olsztynie (wtorek), w Ełku (środa).
9. Wolne wnioski i dyskusja.
Prezydium MKO

Zapraszam na spotkanie w Zespole Szkół Katolickich w najbliższy piątek o godz. 18.00.

Z poważaniem – Waldemar Brenda

przystaneh_historia_5