MOZPO NSZZ „Solidarność” w Piszu

admin

Program obchodów 13 XII

10:30 – Msza Św. w Kościele św. Brunona z Kwerfurtu Biskupa Męczennika ul.Pionierska 14, 11-500 Giżycko

11:30 – Uroczyste złożenie kwiatów pod pierwszą siedzibą „Solidarności” w Giżycku ul. Olsztyńska,

11:45 – Spotkanie opłatkowe w siedzibie „Solidarności” w Giżycku

ul.Pocztowa 3

Mirosław Zduńczyk

Zapraszam na spotkanie z dr. Marcinem Zwolskim (IPN Białystok), które odbędzie się 6 listopada 2015r. w Zespole Szkół Katolickich w Piszu. Organizatorem wydarzenia jest Delegatura IPN w Olsztynie.

Waldemar Brenda

Przystanek Historia Pisz 6 listopada 2015r.

ZAPRASZAMY
na spotkanie w dniu 21.10.2015r /środa/ o godz.16:00 w Szkole Podstawowej nr 2 w Piszu

w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli./ Solidarność i ZNP.

Wyjazd do Warszawy w dniu 14 października 2015

(środa) o godz. 7:00 , parking przy „Baszcie”


Jeszcze raz zwracam się z gorącym apelem o pełne zaangażowanie i liczny udział w manifestacji w Warszawie 14 października br. Dziś Prezydium KK NSZZ „Solidarność” uwzględniło nasz wniosek o sfinansowanie kosztów przejazdu. Rozliczeń należy dokonywać za pośrednictwem swoich Zarządów Regionów. Zadbajmy, aby wśród uczestników manifestacji widoczna była „Solidarność” – jak najwięcej symboli naszego Związku w różnych widocznych formach.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z ZNP manifestacja zaplanowana jest w godzinach 13.00 – 15.30. Jednak, jak się dowiadujemy, rząd zmienił godzinę rozpoczęcia uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W związku z tym możliwe jest przesunięcie godziny rozpoczęcia manifestacji na 12:00.
Poinformujemy o tym w odrębnym komunikacie.

Ze związkowym pozdrowieniem

Ryszard Proksa