MOZPO NSZZ „Solidarność” w Piszu

Uncategorized

Kilka migawek fotograficznych z uroczystości upamiętniających 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Piszu. Najpierw msza św. celebrowana przez proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela ks. dr. Wojciecha Kalinowskiego, potem kilka chwil spędzonych pod Pomnikiem Wolności przy ul. Armii Krajowej, gdzie mówiłem m.in. o ofiarach stanu wojennego a dyrektor LO Andrzej Zadroga podzielił się swoimi refleksjami na temat obrazu tamtych czasów we współczesnych mediach, po czym uczestnicy złożyli kwiaty i zapalone znicze. Warto dodać, że Pomnik Wolności powstał dziesięć lat temu a jednym z głównych jego inicjatorów był również dawny działacz „S” z lat osiemdziesiątych Witold Szczech.W tym roku głównym organizatorem wydarzenia była Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” w Piszu kierowana przez Roberta Iłowieckiego. Obecny był także poczet sztandarowy z historycznym sztandarem „Solidarności” ufundowanym przez pracowników piskiej Sklejki w 1981r.! Bardzo dziękuje wszystkim za zaangażowanie i obecność: bohaterom „Solidarności” z lat osiemdziesiątych oraz ich rodzinom, członkom dzisiejszych struktur związkowych z Pisza, nauczycielom, druhnom i druhom ze Związku Harcerstwa Polskiego – Hufca w Piszu, członkom Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, mieszkańcom miasta, dla których tamten trudny czas nie pozostał obojętnym wydarzeniem z przeszłości. Więcej: http://powiat.pisz.pl/aktualnosc/informacje/13-grudnia Pisz i Solidarność pamięta!

Rok 2021 bez podwyżek wynagrodzeń nauczycieli. Opinia Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” dot. projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie ws. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy