MOZPO NSZZ „Solidarność” w Piszu

Uncategorized

Ocena akcji protestacyjnej „Solidarności” pracowników oświaty, która miała miejsce 15 września przed budynkiem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz scenariusz kolejnych kroków w razie braku konstruktywnych negocjacji z minister Anną Zalewską, to główny temat obrad Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania, odbywającego się 27 września w Warszawie.
Continue reading

Zapraszamy na uroczystą kolację w dniu 5 października (piątek) 2018 r. w hotelu „ROŚ” w Piszu.

Początek uroczystości 18:00 planowane zakończenie 23:00.

Listy osób z poszczególnych kół + wpłaty, proszę dostarczyć do dnia 28 września (piątek) do Doroty Gajdy

e:mail: gajdorka1@tlen.pl

tel. : 514 381 620

cena dla związkowców – 7 zł

osoby niezrzeszone, towarzyszące – 87 zł (cena ta dotyczy również członków „Solidarności” którzy są w Związku krócej niż 6 miesięcy)

Prosimy o rozważne podejmowanie decyzji.

Zapraszamy serdecznie

Zarząd MOZPO NSZZ „Solidarność” w Piszu

 

KOMUNIKAT
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
z manifestacji w Warszawie 15 września 2018 r.

Pod hasłem „Czerwona kartka dla pani minister” około pięciu tysięcy związkowców protestowało 15 września przed gmachem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Delegacja przedstawicieli Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” wręczyła minister Annie Zalewskiej petycję z postulatami oświatowej „Solidarności”.
Protestujący mieli na transparentach i wykrzykiwali między innymi hasła: „Dość pozorowanego dialogu”, „Niskie płace dla nauczycieli to wstyd dla polityków”, „Godna płaca za ciężką pracę”, „Nauczyciel to nie wolontariusz”. Na znak protestu wobec polityki MEN wznosili czerwone kartki. Continue reading

W sobotę 15 września o godz. 12.00 przed Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie rozpoczęła się pikieta pracowników oświaty NSZZ „Solidarności” pod hasłem „Czerwona kartka dla pani minister”.

Najważniejsze postulaty oświatowej „Solidarności” to podwyższenie płac w wysokości 15 procent od 1 stycznia 2019 r., zmiana systemu wynagradzania i systemu finansowania zadań oświatowych, usunięcie niekorzystnych przepisów dotyczących oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli i likwidacja godzin karcianych.

Zapraszamy do galerii

Koleżanki i Koledzy Związkowcy,
Pracownicy polskiej oświaty,
Sympatycy Związku!

Rozpoczęliśmy ważne dla wszystkich pracowników polskiej szkoły działania.
Ich celem jest waloryzacja wynagrodzenia i odstąpienie od niekorzystnych zmian
w prawie oświatowym.
Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że tylko wspólny wysiłek i współpraca
dają szansę na sukces.

Zapraszamy wszystkich do współpracy.
Wszystkich, którym leży na sercu dobro oświaty.

Spotkajmy się w dniu 15 września 2018 r. o godz. 12:00 przed gmachem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Będziemy manifestować nasze niezadowolenie z wyników negocjacji z MEN w sprawach dotyczących oświaty.

Serdecznie zapraszamy do czynnego wsparcia naszych działań!

w imieniu Krajowej Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność”:

Ryszard Proksa
przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”

Ryszard Proksa, przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”, zwrócił się z apelem do szefa Komisji Krajowej Piotra Dudy o wsparcie w dialogu z premierem Mateuszem Morawieckim i rządem PiS, dotyczącym najważniejszych postulatów oświatowej „Solidarności”. W obradach Komisji Krajowej, które odbywają się 29–30 sierpnia, uczestniczyli także minister Elżbieta Rafalska, szefowa resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i jednocześnie przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, Stanisław Szwed, sekretarz stanu, reprezentujący ten sam resort ,oraz poseł PiS Janusz Śniadek.
Continue reading

Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
z obrad Prezydium Rady KSOiW oraz ze spotkania z minister edukacji Anną Zalewską
w Warszawie 22 sierpnia 2018 r.

Spotkanie przedstawicieli Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z minister Anną Zalewską w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się z inicjatywy szefowej resortu. Przed spotkaniem członkowie Prezydium omówili najpilniejsze i najważniejsze problemy, które należy przedstawić minister Annie Zalewskiej. Zdecydowano, że podczas spotkania w MEN powinny być bezwzględnie poruszone tematy, zawarte w liście najważniejszych postulatów, które sformułowała KSOiW NSZZ „Solidarność” po spotkaniu delegatów Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z premierem Mateuszem Morawieckim, które odbyło się 7 sierpnia w Gdańsku. Ta lista została wysłana do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Continue reading

Drugą Pielgrzymkę NSZZ „Solidarność” regionu warmińsko-mazurskiego do Głotowa zwieńczyła msza święta w tamtejszym Sanktuarium Najświętszego Sakramentu i Męki Pańskiej. Przewodniczył jej arcybiskup Józef Górzyński, metropolita warmiński.

Po mszy poczty sztandarowe i delegacje przeszły przed krzyż, upamiętniający błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę. Tam odsłonięto głaz upamiętniający patrona Solidarności.

KOMUNIKAT
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
z obrad Prezydium Rady KSOiW w dniu 5 marca 2018 r.

Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” ponowiło żądanie podjęcia niezwłocznych negocjacji w sprawie podwyższenia uposażeń i uproszczenia systemu płac nauczycieli oraz jego skorelowania z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Członkowie Prezydium negatywnie zaopiniowali projekt kryteriów oceny pracy nauczyciela.

W związku z nieujęciem w harmonogramie II etapu prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty kwestii nowego systemu wynagradzania nauczycieli Prezydium KSOiW oczekuje pilnego spotkania w tej sprawie z minister Anną Zalewską. NSZZ „Solidarność” proponuje oprócz znaczącego wzrostu płac w oświacie powiązanie systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych we wszystkich typach szkół i placówek z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.
Wystąpienie do MEN w sprawie podjęcia negocjacji w sprawie płac jest konsekwencją braku odpowiedzi na Stanowisko Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z dnia 14 lutego br.
W stanowisku tym Prezydium KSOiW wyraziło stanowczy sprzeciw wobec braku postępów w negocjacjach płacowych, zwłaszcza w kwestii zmiany systemu wynagrodzeń nauczycieli uzależnionego od średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
– Wzywamy Ministerstwo Edukacji Narodowej do konstruktywnego dialogu ze stroną związkową. W przypadku braku satysfakcjonujących efektów negocjacji w terminie do 30 kwietnia 2018 r. nasz Związek podejmie czynną akcję protestacyjną – podkreślił przewodniczący KSOiW Ryszard Proksa. Continue reading