MOZPO NSZZ „Solidarność” w Piszu

Uncategorized

Koleżanki i Koledzy Związkowcy,
Pracownicy polskiej oświaty,
Sympatycy Związku!

Rozpoczęliśmy ważne dla wszystkich pracowników polskiej szkoły działania.
Ich celem jest waloryzacja wynagrodzenia i odstąpienie od niekorzystnych zmian
w prawie oświatowym.
Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że tylko wspólny wysiłek i współpraca
dają szansę na sukces.

Zapraszamy wszystkich do współpracy.
Wszystkich, którym leży na sercu dobro oświaty.

Spotkajmy się w dniu 15 września 2018 r. o godz. 12:00 przed gmachem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Będziemy manifestować nasze niezadowolenie z wyników negocjacji z MEN w sprawach dotyczących oświaty.

Serdecznie zapraszamy do czynnego wsparcia naszych działań!

w imieniu Krajowej Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność”:

Ryszard Proksa
przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”

Ryszard Proksa, przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”, zwrócił się z apelem do szefa Komisji Krajowej Piotra Dudy o wsparcie w dialogu z premierem Mateuszem Morawieckim i rządem PiS, dotyczącym najważniejszych postulatów oświatowej „Solidarności”. W obradach Komisji Krajowej, które odbywają się 29–30 sierpnia, uczestniczyli także minister Elżbieta Rafalska, szefowa resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i jednocześnie przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, Stanisław Szwed, sekretarz stanu, reprezentujący ten sam resort ,oraz poseł PiS Janusz Śniadek.
Continue reading

Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
z obrad Prezydium Rady KSOiW oraz ze spotkania z minister edukacji Anną Zalewską
w Warszawie 22 sierpnia 2018 r.

Spotkanie przedstawicieli Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z minister Anną Zalewską w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się z inicjatywy szefowej resortu. Przed spotkaniem członkowie Prezydium omówili najpilniejsze i najważniejsze problemy, które należy przedstawić minister Annie Zalewskiej. Zdecydowano, że podczas spotkania w MEN powinny być bezwzględnie poruszone tematy, zawarte w liście najważniejszych postulatów, które sformułowała KSOiW NSZZ „Solidarność” po spotkaniu delegatów Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z premierem Mateuszem Morawieckim, które odbyło się 7 sierpnia w Gdańsku. Ta lista została wysłana do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Continue reading

Drugą Pielgrzymkę NSZZ „Solidarność” regionu warmińsko-mazurskiego do Głotowa zwieńczyła msza święta w tamtejszym Sanktuarium Najświętszego Sakramentu i Męki Pańskiej. Przewodniczył jej arcybiskup Józef Górzyński, metropolita warmiński.

Po mszy poczty sztandarowe i delegacje przeszły przed krzyż, upamiętniający błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę. Tam odsłonięto głaz upamiętniający patrona Solidarności.

KOMUNIKAT
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
z obrad Prezydium Rady KSOiW w dniu 5 marca 2018 r.

Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” ponowiło żądanie podjęcia niezwłocznych negocjacji w sprawie podwyższenia uposażeń i uproszczenia systemu płac nauczycieli oraz jego skorelowania z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Członkowie Prezydium negatywnie zaopiniowali projekt kryteriów oceny pracy nauczyciela.

W związku z nieujęciem w harmonogramie II etapu prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty kwestii nowego systemu wynagradzania nauczycieli Prezydium KSOiW oczekuje pilnego spotkania w tej sprawie z minister Anną Zalewską. NSZZ „Solidarność” proponuje oprócz znaczącego wzrostu płac w oświacie powiązanie systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych we wszystkich typach szkół i placówek z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.
Wystąpienie do MEN w sprawie podjęcia negocjacji w sprawie płac jest konsekwencją braku odpowiedzi na Stanowisko Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z dnia 14 lutego br.
W stanowisku tym Prezydium KSOiW wyraziło stanowczy sprzeciw wobec braku postępów w negocjacjach płacowych, zwłaszcza w kwestii zmiany systemu wynagrodzeń nauczycieli uzależnionego od średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
– Wzywamy Ministerstwo Edukacji Narodowej do konstruktywnego dialogu ze stroną związkową. W przypadku braku satysfakcjonujących efektów negocjacji w terminie do 30 kwietnia 2018 r. nasz Związek podejmie czynną akcję protestacyjną – podkreślił przewodniczący KSOiW Ryszard Proksa. Continue reading

4.03.2018 r. o godz. 10 w Węgorzewie w Kościele pw. Św. Piotra i Pawła odbyła się msza w intencji Żołnierzy Wyklętych z udziałem wojewody warmińsko -mazurskiego. Po mszy była kwesta na budowę pomnika Niepodległości i Suwerenności w Węgorzewie oraz prelekcja z IPN.

ZAPRASZAMY DO GALERII

Mirosław Zduńczyk

Proszę o przeprowadzenie wyborów w Kołach do końca lutego- ostateczny termin!!!.Jako Międzyzakładowa Komisja Wyborcza w Piszu możemy przyjechać i pomóc w dokonaniu wyborów. Wybory do Prezydium MKO MOZPO NSZZ :Solidarność; w Piszu odbędą się 15.03. 2018r . /CZWARTEK/ w 1 LO w Piszu ul. Sikorskiego1. MOZPO NSZZ;S;w Piszu obejmuje swoją działalnością Powiat Piski i liczy na dzień dzisiejszy 134 członków w 13 Kołach mających 20 delegatów do wyborów w kadencji 2018-2022r . Proszę przesłać dokumenty wyborów w Kołach ponieważ muszę zawiadomić delegatów w ciągu 14 dni o w/w terminie. Pozdrawiam Mirosław Zduńczyk.