MOZPO NSZZ „Solidarność” w Piszu

Prezydium MOZPO NSZZ „Solidarność” w Piszu informuje, że zgodnie z art. 8a ustawy o samorządzie powiatowym i gminnym, działalność organów powiatu i gminy jest jawna, a jawność ta obejmuje w szczególności prawo wstępu na sesje powiatu i gminy oraz posiedzenia komisji.

Mamy, więc prawo uczestnictwa w posiedzeniach sesji powiatu bądź Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Ochrony Sanitarnej, Zdrowia i Rodziny.

O terminach posiedzeń w/w komisji oraz sesjach powiatu związek NSZZ „Solidarność” zostanie poinformowany a terminy zamieścimy na naszej stronie.