MOZPO NSZZ „Solidarność” w Piszu

Program obchodów 13 XII

10:30 – Msza Św. w Kościele św. Brunona z Kwerfurtu Biskupa Męczennika ul.Pionierska 14, 11-500 Giżycko

11:30 – Uroczyste złożenie kwiatów pod pierwszą siedzibą „Solidarności” w Giżycku ul. Olsztyńska,

11:45 – Spotkanie opłatkowe w siedzibie „Solidarności” w Giżycku

ul.Pocztowa 3

Mirosław Zduńczyk