MOZPO NSZZ „Solidarność” w Piszu

Uroczyste obchody XXXV-lecie powstania Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania  NSZZ „Solidarność” w Olsztynie. Obchody odbyły się 7 października 2016 r. w sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Olsztynie. Działaczom-pracownikom z Międzyszkolnej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” w Piszu zostały wręczone nagrody, odznaczenia i wyróżnienia.

Odznaką Srebrną Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania za zasługi dla NSZZ „Solidarność” otrzymali: Ewa Werra –Obiedzińska – SP nr 1 w Piszu, Dorota Gajda i Halina Kadelska  GZS w Piszu, Katarzyna Kuczewska – PPPP w Piszu, Małgorzata Jabłońska – ZSK w Piszu, Lech Gromadzki – SP  Biała Piska, Sławomir Szydłowski i Andrzej Lewandowski – I LO w Piszu, Robert Iłowiecki – ZS nr 1 w Piszu.

Odznakę Złotą  Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania otrzymali: Szymon Werra SP nr 1 w Piszu, Mirosław Zduńczyk ZSZ z B.P. w Piszu.

Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla Oświaty i Wychowania otrzymali: J Górska – Przedszkole w Piszu, Katarzyna Kuczewska – PPPP w Piszu,  Robert Iłowiecki – ZS nr 1 w Piszu, A Zabielska Gimnazjum Biała Piska.

Przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania  NSZZ „Solidarność” w Olsztynie Bożena Kowalska podziękowała zasłużonym działaczom Antoniemu Zabielskiemu i Mirosławowi Zduńczykowi  za wieloletnie przewodniczenie MOZPO NSZZ „Solidarność” w Piszu w myśl zasady „jedni drugich – wspólnie ciężary noście”.

ZAPRASZAMY DO GALERII

Mirosław Zduńczyk