solidarność w Piszu

MOZPO NSZZ „Solidarność” w Piszu

Wyjazd do opery białostockiej dnia 07-06-2014 r. (sobota) jest planowany o godzinie 13:00 z Pisza i Białej Piskiej. Miejsce zbiórki osób z Pisza – parking przy al. Piłsudskiego (przy Baszcie) ok. godz. 12:50 oraz przy Lidlu ok. godz. 12:55, natomiast osób z Białej Piskiej na placu przy kościele godz. 13:00. Miejsce postoju i orientacyjny czas przyjazdu do Białegostoku parking przy Galerii Białej godz. 14:30 ul. Miłosza 2. Bilety będą przekazane osobom po przyjeździe do Białegostoku.

O godzinie 18:00 przejazd do Opery Podlaskiej przy ul. Odeskiej 1. Początek spektaklu godz. 19:00. Czas trwania 3,5 godz. Orientacyjny czas powrotu ok. północy.

W razie pytań proszę o kontakt – Luiza Lewandowski tel. 501969009

25 marca na Walnym Zebraniu Delegatów wybrano nowe władze na kadencję 2014-2018:

Przewodniczący-Mirosław Zduńczyk
Wiceprzewodniczący-Andrzej Lewandowski
Skarbnik-Dorota Gajda
Sekretarz-Anna Trupacz
Członek Prezydium-Lech Gromadzki

Komisja Rewizyjna;

Ewa Werra
Małgorzata Jabłońska
Robert Iłowiecki

Zapraszamy na spotkanie wyborcze Walnego Zgromadzenia Delegatów MOZPO NSZZ SOLIDARNOŚĆ w Piszu, które odbędzie się dnia 25 marca 2014 r. (wtorek) o godz. 16 w Szkole Podstawowej nr 1 w Piszu ul. dr Klementowskiego 1

Dotyczy wyborów w kadencji 2014 – 2018

Zapraszam na szkolenie związane z wyborami 2014-2018r oraz odbiór dokumentów, które  odbędzie się w SP nr 1 w Piszu ul. Klementowskiego 1 we WTOREK 07.01.2014r godz. 15:30.
Obecność przewodniczących kół obowiązkowa.
Pozdrawiam Mirek Zduńczyk

Olsztyn 05.11.2013r.

 

Koleżanki i Koledzy

Przewodniczący MOZPO

NSZZ „Solidarność”

Przesyłam obiecane materiały dotyczące akcji przeciwko zmianom w KN:

1. Jak informowałam mailem część materiałów została rozesłana do wszystkich biur poselskich i senatorskich 31.10.2013r.

załacznik nr 1

2. Zgodnie z ustaleniami ostatniej Rady Sekcji przesyłam prezentacja zmiany w KN   i proponuję:

a)      przedstawiamy ją na zebraniu MKO, zebraniach związkowych i radach pedagogicznych,

b)      wywieszamy na tablicach ogłoszeń w szkołach przesłany przez Regionalną Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Olsztynie „Apel do Parlamentarzystów województwa warmińsko-mazurskiego” oraz List do nauczycieli (wszystkie w formatach A3)

zał 2 -Apel do parlamentarzystów

zał 3 – list do nauczycieli

zał. 4 – Wzór karty do podpisu

zał. 2 i 3 są przygotowane do druku na kolorowym ksero na kartkach A3. Karty do podpisu są jednostronne po 15 podpisów. Nie należy robić dodatkowych rubryk bo będzie problem ze skanowaniem,

c)      proponujemy, by wszyscy, (nauczyciele, pracownicy oświaty, rodzice, rodziny) poparli nasze działania swoim podpisem,

d)       podpisy zbieramy do 29. listopada 2013r. i przesyłamy do biura RSOiW NSZZ „Solidarność” w Olsztynie ul. Głowackiego 28,

e)      Sekcja skanuje listy z podpisami i przesyła drogą mailową do posłów i senatorów województwa warmińsko-mazurskiego oraz do posłów członków Sejmowej Komisji Edukacji.

 Pozdrawiam

Bożena Kowalska