MOZPO NSZZ „Solidarność” w Piszu

Uprzejmie proszę o włączenie się do zbiórki i pomocy przedszkolakom i uczniom polskim mieszkającym w LITWIE.
Plakat naklejamy na karton i wystawiamy w odpowiednim miejscu. Musi być zgoda Dyrektora. Można do akcji włączyć
samorząd szkolny. RSOiW w Olsztynie posiada zgodę na zbiórkę. Zebrane pomoce szkolne/w dobrym stanie/
przekazujemy do 15.11.14r.w ZSZ w Piszu ul. Gizewisza3

Plakat

Pozdrawiam Mirosław Zduńczyk.