MOZPO NSZZ „Solidarność” w Piszu

Zapraszam w piątek, 26 października 2018 r.o godzinie 18:00 do Zespołu Szkół Katolickich w Piszu na kolejne spotkanie z cyklu PRZYSTANEK HISTORIA organizowane przez Delegaturę IPN .

Z poważaniem – Waldemar Brenda