MOZPO NSZZ „Solidarność” w Piszu

Obchody XXXV-lecie powstania RSOiW NSZZ „Solidarność” –  Olsztyn 7 X 2016 r.

« 2 z 3 »