MOZPO NSZZ „Solidarność” w Piszu

Wczoraj 21.01.2019r. odbyło się spotkanie Sztabu Protestacyjno-Strajkowego KSOiW NSZZ „Solidarność”, na którym wydane zostało oświadczenie i podjęto uchwałę w sprawie powołania regionalnych sztabów protestacyjnych.

Dzisiaj 22.01.2019r. odbyło się spotkanie związków zawodowych z minister Anną Zalewską, która zaproponowała „konsumpcje podwyżki wynagrodzeń w wysokości 16,5% od września tego roku” licząc od marca 2018 r.

Solidarność odczytała oświadczenie przyjęte przez Sztab. Nie doszło do porozumienia związków zawodowych z minister A. Zalewską.

Na 31 stycznia minister wyznaczyła kolejne spotkanie. Do tego czasu ma odbyć się posiedzenie Sztabu Protestacyjno-Strajkowego, który podejmie decyzje co dalej.