MOZPO NSZZ „Solidarność” w Piszu

 NSZZ Solidarność w Piszu

odbędzie się w dniu 29.04.2019 r ( poniedziałek ) o godz.16:00

w ZSO w Piszu ul. Sikorskiego 1
Obecność Przewodniczących-Delegatów Kół obowiązkowa.

W imieniu PREZYDIUM MKO – PRZEWODNICZĄCY-Robert Iłowiecki