MOZPO NSZZ „Solidarność” w Piszu

WALNE Roczne  ZEBRANIE  CZŁONKÓW MOZPO    NSZZ Solidarność w Piszu

odbędzie się dn. 08.04.2015 r ( środa ) godz.16:00

w ZSO w Piszu ul. Sikorskiego 1
Obecność Przewodniczących-Delegatów Kół obowiązkowa.

W imieniu PREZYDIUM MKO – PRZEWODNICZĄCY- Mrosław Zduńczyk