MOZPO NSZZ „Solidarność” w Piszu

Zapraszamy na spotkanie wyborcze Walnego Zgromadzenia Delegatów MOZPO NSZZ SOLIDARNOŚĆ w Piszu, które odbędzie się dnia 25 marca 2014 r. (wtorek) o godz. 16 w Szkole Podstawowej nr 1 w Piszu ul. dr Klementowskiego 1

Dotyczy wyborów w kadencji 2014 – 2018