MOZPO NSZZ „Solidarność” w Piszu

W sobotę 15 września o godz. 12.00 przed Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie rozpoczęła się pikieta pracowników oświaty NSZZ „Solidarności” pod hasłem „Czerwona kartka dla pani minister”.

Najważniejsze postulaty oświatowej „Solidarności” to podwyższenie płac w wysokości 15 procent od 1 stycznia 2019 r., zmiana systemu wynagradzania i systemu finansowania zadań oświatowych, usunięcie niekorzystnych przepisów dotyczących oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli i likwidacja godzin karcianych.

Zapraszamy do galerii