MOZPO NSZZ „Solidarność” w Piszu

Proszę o przeprowadzenie wyborów w Kołach do końca lutego- ostateczny termin!!!.Jako Międzyzakładowa Komisja Wyborcza w Piszu możemy przyjechać i pomóc w dokonaniu wyborów. Wybory do Prezydium MKO MOZPO NSZZ :Solidarność; w Piszu odbędą się 15.03. 2018r . /CZWARTEK/ w 1 LO w Piszu ul. Sikorskiego1. MOZPO NSZZ;S;w Piszu obejmuje swoją działalnością Powiat Piski i liczy na dzień dzisiejszy 134 członków w 13 Kołach mających 20 delegatów do wyborów w kadencji 2018-2022r . Proszę przesłać dokumenty wyborów w Kołach ponieważ muszę zawiadomić delegatów w ciągu 14 dni o w/w terminie. Pozdrawiam Mirosław Zduńczyk.