MOZPO NSZZ „Solidarność” w Piszu

25 marca na Walnym Zebraniu Delegatów wybrano nowe władze na kadencję 2014-2018:

Przewodniczący-Mirosław Zduńczyk
Wiceprzewodniczący-Andrzej Lewandowski
Skarbnik-Dorota Gajda
Sekretarz-Anna Trupacz
Członek Prezydium-Lech Gromadzki

Komisja Rewizyjna;

Ewa Werra
Małgorzata Jabłońska
Robert Iłowiecki