MOZPO NSZZ „Solidarność” w Piszu
Decyzią Prezydium MKO z dn.09.03.15.r. wycieczka do Pragi odwołana.
Uzasadnienie – mała ilość chętnych i wpłat zaliczek.
Proponujemy w zbliżonym terminie 1-2 dniową wycieczkę do teatru/ Olsztyn, W-wa, Gdańsk/.
Propozycje zbiera i jest odpowiedzialna sekretarz MOZPO kol. Ania Trupacz. Tel.506145283 anjulek@interia.pl Pozdrawiam Mirek Zduńczyk.