MOZPO NSZZ „Solidarność” w Piszu

Wyjazd do Pragi

Czerwiec 2015r.

MOZPO NSZZ „Solidarność” w Piszu

Prezydium MOZPO „Solidarność” w Piszu podjęło uchwałę o dofinansowaniu wyjazdu do Pragi członków MOZPO „Solidarność” w Piszu w kwocie 150 zł.

Całkowity koszt wycieczki Pisz-Wrocław-Praga wynosi 630 zł, czyli koszty wyjazdu dla członków związku to 480 zł.

Prosimy o wpłacanie zaliczki w kwocie 100 zł do Przewodniczących Kół do 28 lutego 2015 r.

Decyduje kolejność wpłat zaliczki przez członków MOZPO, jeśli nie zbierze się 49 osób, wówczas możliwy jest udział członków rodziny, przyjaciół i sympatyków za pełną odpłatnością.

Prezydium MOZPO „Solidarność” w Piszu