MOZPO NSZZ „Solidarność” w Piszu

Wyjazd do Warszawy w dniu 14 października 2015

(środa) o godz. 7:00 , parking przy „Baszcie”


Jeszcze raz zwracam się z gorącym apelem o pełne zaangażowanie i liczny udział w manifestacji w Warszawie 14 października br. Dziś Prezydium KK NSZZ „Solidarność” uwzględniło nasz wniosek o sfinansowanie kosztów przejazdu. Rozliczeń należy dokonywać za pośrednictwem swoich Zarządów Regionów. Zadbajmy, aby wśród uczestników manifestacji widoczna była „Solidarność” – jak najwięcej symboli naszego Związku w różnych widocznych formach.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z ZNP manifestacja zaplanowana jest w godzinach 13.00 – 15.30. Jednak, jak się dowiadujemy, rząd zmienił godzinę rozpoczęcia uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W związku z tym możliwe jest przesunięcie godziny rozpoczęcia manifestacji na 12:00.
Poinformujemy o tym w odrębnym komunikacie.

Ze związkowym pozdrowieniem

Ryszard Proksa