MOZPO NSZZ „Solidarność” w Piszu

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” w Piszu w dniu 22.08.2015r uczestniczyła w Olsztynie w Jubileuszu XXXV-lecia podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”. Uroczystość zorganizowano ,aby przywrócić pamięć o odwadze , poświęceniu i nadziei , która przyświecała związkowym działaniom w czasie pamiętnego Karnawału Solidarności  w latach 1980 – 1981. W programie uroczystości znalazła się Msza Sw. w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, przemówienia i składanie kwiatów przy Obelisku Solidarności oraz uroczysta akademia w Hali Urania, podczas której wręczono pamiątkowe medale dla działaczy „Solidarności” i osób oraz instytucji współpracujących ze Związkiem. Pamiątkowy medal za osobiste zaangażowanie i wieloletnią pracę na rzecz związków zawodowych i dla dobra pracowników otrzymał przewodniczący Organizacji Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” w Piszu Mirosław Zduńczyk. Wśród zaproszonych gości z referatem na temat historii Związku w latach 198 -1981 wystąpił dr Waldemar Brenda, który w imieniu Delegatury  IPN w Olsztynie odebrał medal za prace na rzecz badań i upowszechniania wiedzy o dziejach „Solidarności”. Szczególne podziękowania i medal za współpracę z Regionem Warmińsko – Mazurskim NSZZ „Solidarność”  otrzymała również Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wioletta Śląska-Zyśk.  To napawa nas dumą, że wśród uhonorowanych w ten sposób osób, znalazły się aż trzy osoby związane z Piszem!

W dalszej części uroczystości można było obejrzeć występ barda Tolka Filipkowskiego, Kabaretu Jana Pietrzaka i koncert Zespołu ŻUKI.

Mirosław Zduńczyk