MOZPO NSZZ „Solidarność” w Piszu

Olsztyn 05.11.2013r.

 

Koleżanki i Koledzy

Przewodniczący MOZPO

NSZZ „Solidarność”

Przesyłam obiecane materiały dotyczące akcji przeciwko zmianom w KN:

1. Jak informowałam mailem część materiałów została rozesłana do wszystkich biur poselskich i senatorskich 31.10.2013r.

załacznik nr 1

2. Zgodnie z ustaleniami ostatniej Rady Sekcji przesyłam prezentacja zmiany w KN   i proponuję:

a)      przedstawiamy ją na zebraniu MKO, zebraniach związkowych i radach pedagogicznych,

b)      wywieszamy na tablicach ogłoszeń w szkołach przesłany przez Regionalną Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Olsztynie „Apel do Parlamentarzystów województwa warmińsko-mazurskiego” oraz List do nauczycieli (wszystkie w formatach A3)

zał 2 -Apel do parlamentarzystów

zał 3 – list do nauczycieli

zał. 4 – Wzór karty do podpisu

zał. 2 i 3 są przygotowane do druku na kolorowym ksero na kartkach A3. Karty do podpisu są jednostronne po 15 podpisów. Nie należy robić dodatkowych rubryk bo będzie problem ze skanowaniem,

c)      proponujemy, by wszyscy, (nauczyciele, pracownicy oświaty, rodzice, rodziny) poparli nasze działania swoim podpisem,

d)       podpisy zbieramy do 29. listopada 2013r. i przesyłamy do biura RSOiW NSZZ „Solidarność” w Olsztynie ul. Głowackiego 28,

e)      Sekcja skanuje listy z podpisami i przesyła drogą mailową do posłów i senatorów województwa warmińsko-mazurskiego oraz do posłów członków Sejmowej Komisji Edukacji.

 Pozdrawiam

Bożena Kowalska